Privacybeleid Laatst bijgewerkt op 05-apr-2023 Ingangsdatum 05-apr-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Bemo Entertainment, betreffende de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.bemo-entertainment.nl) gebruikt (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, maak dan geen gebruik van de Dienst.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het gewijzigde Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid is van kracht 180 dagen vanaf het moment dat het herziene beleid in de Dienst is geplaatst, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid accepteert. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die we verzamelen: We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Sociale media profiel
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Werkadres

Hoe we uw informatie gebruiken: We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Marketing / promotioneel
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Getuigenissen
 • Ondersteuning
 • Gerichte advertenties
 • Klantenorder beheren
 • Sitebescherming
 • Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken op basis van uw toestemming en vervolgens alleen voor het doel/de doeleinden waarvoor u toestemming verleent, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Hoe we uw informatie delen: We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentieservice
 • Sponsors
 • Marketingbureaus
 • Analyse
 • We eisen van dergelijke derde partijen dat zij de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces; (2) om uw overeenkomsten met

ons te handhaven, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie: We zullen uw persoonlijke gegevens bij ons bewaren voor 90 dagen tot 2 jaar nadat u uw account beëindigt of zolang we het nodig hebben om te voldoen aan de doeleinden waarvoor het is verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals administratie/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u (direct of indirect) niet identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (overdragen) naar een andere entiteit, uw toestemming voor ons om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info (At) Bemo-entertainment.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct-marketingcommunicatie of profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info (At) Bemo-entertainment.nl

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

Cookies, enz. Om meer te weten te komen over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en kunnen we daarom de beveiliging van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen. U doet dit op eigen risico.

Klachten/ Functionaris voor gegevensbescherming: Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze Klachtenfunctionaris bij Bemo Entertainment, e-mail: info (At) Bemo-entertainment.nl. We zullen uw zorgen aanpakken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.